Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Vyzýváme členy výjezdové jednotky, kteří nedonesli lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, aby tak učinili nejpozději 10.11.2020. Je to mezní termín pro odevzdání vyšším orgánům a také aby členové, kteří již od června řádně splnili podmínku lékařské prohlídky, nemuseli déle čekat na proplacení poplatku. Členové výjezdové jednotky, kteří nebudou mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, nebudou moci dále vyjíždět k zásahům. Děkujeme všem, kteří potvrzení dodali a těm kteří kvůli opozdilcům stále čekají na proplacení, děkujeme za trpělivost.